Vetëm një orë mbështillni këmbët me al umin në këtë formë dhe thuani lamtumirë kësaj se mundje!

Folia e al uminit është ndër gjërat më të zakonshme që gjenden në shtëpitë e secilit anë e mbanë botës. Besohet se foliet e al uminit kryesisht përdoren vetëm në kuzhinë, por shumica e njerëzve nuk e dinë se mund të bëjnë edhe diçka tjetër me të.

Folia e alu minit është sikur letër me peshë të rëndë që e mirëmban te mperaturën e ushqimit, p.sh.: nëse e mbështjellim një sandviç të nxehtë, ai do ta ruajë nxehtësinë për një periudhë të gjatë kohore. Folia e al uminit është ndër gjërat më të zakonshme që gjenden në shtëpitë e secilit anë e mbanë botës. Besohet se foliet e al uminit kryesisht përdoren vetëm në kuzhinë, por shumica e njerëzve nuk e dinë se mund të bëjnë edhe diçka tjetër me të.

Leave a Reply