E gjithë Serbia në këmbë nga kjo deklaratë e ministrit të Kroacisë ! Serbia duhet ta njohe Kosovën sepse…

Ministri i Jash tem i Kroacise, Gordan Grlic Radman dekla.roi sot se Serbia eshte e vete dijshme per presionin nder kombetar kur behet fjale per njoh.jen e Kosoves dhe shtoi se rruga e Ser.bise per ne BE kalon per mes Kroacise.
Grlic Radman shtoi se Zag.rebi mbeshtet rrugen evropiane te Serbise, por ne te njej.ten kohe, me rastin e deklaratave te mini.strit serb te Puneve te Brendshme, Aleksandar Vulin, ai para lajmeroi se kjo rruge kalon edhe neper Kroaci.

Pas ekspo.zites Fytyrat e Evropes, te organizuar me rastin e Di.tes se Evropes, ai e aku.zoi Vulinin, i cili e quajti Kroa.cine dhe Kosoven vellezer te ar meve, per promovimin e poli.tikes se mundur te Serbise se Madhe dhe per kunder shtimin e pabaze ndaj Kroacise, e cila tha se kurre nuk ka pasur aspi.rata per te te rritoret e te tjereve, raporton agjen.cia kroate e lajmeve, Hina.
Ballkani Peren.dimor eshte nje nga dy temat kryesore te takimit te rre.gullt mujor te ministrave te jashtem qe do te
tako.hen te henen ne Bruksel. Grlic tha se Kroacia eshte gjith ashtu teme dhe se Serbia do te
jete nje nga ven.det mbi te cilat Zagrebi zyrtar do te duhet te jape nje men.dim ne ate debat, tha nder te tjera ai.

error: Alert: Content is protected !!