E gjejnë vetëm më të zgjuarit/ E dalloni ku është fshehur i b urgosuri?!

E gjejnë vetëm më të zgjuarit/ E dalloni ku është fshehur i b urgosuri?!

E gjejnë vetëm më të zgjuarit/ E dalloni ku është fshehur i b urgosuri?!

Poli cia punëson një detektiv për të gjetur një të bu rgosur të a rratisur. De tektivi ngushton kërkimin e tij në një nga tre shtëpitë e ndryshme. Pasi hodhi një vështrim nga afër me një foto ajrore të të tre shtëpive, de tektivi menjëherë e dinte se në cilën shtëpi ishte i b urgosuri.
Po ju a e gjeni dot se tek cila shtëpi ndodhet i ar ratisuri? Nëse nuk arrini ta gjeni dot përgjigjen e gjeni mëposhtë: I burg osuri ishte fshehur në shtëpinë A pasi kjo është e vetmja shtëpi ku makina ishte drejtuar në rrugë për një a rratisje të shpejtë

Leave a Reply