E dhi m bshme! Nënë e tre fëmijëve/ Kush është gruaja që r a nga autobusi dhe hu mbi je tën ne Elbasan?

Një ngjarje e r ë n dë ka ndodhur mbrëmjen e kaluar në fshatin Tregan të Elbasanit. Një autobus me 15 pasagjerë ka p ës uar de fe kt dhe në p a n i k e sipër një pasagjere është h e dh ur nga autobusi, por h um bi je tën. Mësohet se gruaja që ka hu m bur jetën është Mimoza Kasa, 47-vjeçe nënë e tre fëmijëve. 47-vjeçarja nga f r i k a dhe pa n i ku u hodh nga autobusi për të shp ë tuar, por pavarësisht ndi hmës së mjekëve, nuk mundi t’u shp ët ojë p l a g ë ve të ma rra dhe ka ndë rruar je të në spital.

Në lidhje me këtë ngjarje po licia ka arr estuar ditën e sotme Dritan Pasha, shoferi i autobusit pasi a k uz o het se ka kr yer ma n ovra të rr ez iks hme me mjetin, duke çuar në v d e k j en e 47-vjeçares.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!