Do h abiteni/ Kjo familje shqiptare i ka lënë pa mend gjermanët me emrin që i ka vënë fëmijës

Do h abiteni/ Kjo familje shqiptare i ka lënë pa mend gjermanët me emrin që i ka vënë fëmijës

Do h abiteni/ Kjo familje shqiptare i ka lënë pa mend gjermanët me emrin që i ka vënë fëmijës

Kjo foshnjë quhet Krefelda, ashtu sikurse qyteti Krefeld, ku ajo ka ardhur në jetë, më 16 m ars”. Ajo ka emrin më të çu ditshëm në botë, ose, së paku në Gjermani! Foshnja me prindër nga Kosova ka marrë emrin e qytetit në të cilin është lindur, Krefeld.

Duke ia shtuar një -a, Krefelda e kanë pagëzuar prindërit r efugjatë vajzën e tyre pasi që emri i qytetit është në gjininë mashkullore. Se si do të ndj ehet me këtë emër Krefelda e vogël kur të rritet, pak ka r ëndësi. “Nuk është shaka: Kjo foshnjë quhet Krefelda, ashtu sikurse qyteti Krefeld, ku ajo ka ardhur në jetë, më 16 m ars”.

Leave a Reply