Dha shp irt nga s ëmundja e k eqe/ Tri v ite sot pa Hajri Rondon: Pusho e qetë se shqi ptarët do të kujtojnë gjithmonë si Tana!

Dha shp irt nga s ëmundja e k eqe/ Tri v ite sot pa Hajri Rondon: Pusho e qetë se shqi ptarët do të kujtojnë gjithmonë si Tana!

Dha shp irt nga s ëmundja e k eqe/ Tri v ite sot pa Hajri Rondon: Pusho e qetë se shqi ptarët do të kujtojnë gjithmonë si Tana!

Hajrie Rondo ka lindur në Delvinë në 1 ma rs të v itit 1951. Fillon me teatrin që në bankat e shkollës së mesme në Delvinë.

Për të realizuar dhe ko mpletuar këtë pasion për artin ishte natyrshme zgjedhja e Institutit të Larte të Arteve në v itin 1969. Diplomohet në Degën e Artit Dr amatik në Institutin e Lartë të Arteve (sot Akademia e Arteve) në vi tin 1972. Dëshira e saj për teatrin dhe formimi po në atë vit të Teatrit “Bylis” të Fierit e bëjnë atë të zgjedhë këtë teatër për të punuar si aktore.

Roli i saj i parë në teatër do të ishte në dr amën “He ronjtë e Linasit” e Sulejman Pitarkës (Artist i Popullit). Do të vazhdonin më pas rreth 130 role në teatër ku me falë p ërvojës së saj ajo ka ditur të luajë si në dr ama ashtu edhe në ko medi.

Leave a Reply