De ntistët nuk ua tregojnë : Përbërësi i cili pastron gurëzat në mënyrë tepër të shpejtë dhe efikase

De ntistët nuk ua tregojnë : Përbërësi i cili pastron gurëzat në mënyrë tepër të shpejtë dhe efikase

De ntistët nuk ua tregojnë : Përbërësi i cili pastron gurëzat në mënyrë tepër të shpejtë dhe efikase

Gurëzat janë një shtresë e verdhë në dhë mbët tuaj që dë mtojnë buzëqeshjen tuaj. Nëse duam të kemi gojën të pastër dhe që nuk ka sëm. undje ne duhet të heqim dorë nga veset e duhanit dhe alk. olit. Përveç kësaj është e nevojshme të mbajmë një higjienë të mirë o rale.

Është e zakonshme të shkosh tek d entisti për t’i dhënë fund këtij pro blem pasi ata janë ekspertë në këtë, por megjithatë shumë herë nuk guxojnë t’i tregojnë pa cientit të vërtetën. Përveç kësaj, ka të ngjarë që ata të dinë metoda që ne nuk i njohim dhe nuk do t’i bënim pa ndihmën e tyre. Megjithatë, ka diçka që ne të gjithë mund të bëjmë në shtëpinë tonë për t’i dhënë fund gurëzave.

Leave a Reply