Dalin të dhënat , çfarë kishin shqiptarët para sundimit Turk?!..

-Kish im një Universitet në vitin 1380 në Durrës. Që të krijoni idenë: Gjermania e ka hapur universitetin e parë, 6 vjet pas Du.rrësit (Heidelberg University).

– Kishim 6 qytete plotësisht të zhvi.lluara po aq sa Firence, Venecia, Marseja apo Parisi. (Durrësi, Shkodra, Drishti, Lezha, Berati dhe Preveza).

– Kishim klasën tonë aristo.kratike me 8 familje bujarësh (Balshajt, Topiajt, Muzakajt, Kastriotët, Arianitët, Zebenishtët, Shpatajt dhe Dukagjinët) të li.dhura në martesë deri edhe me Habsburg-ët dhe Bourbon-ët.

– Kishim filozofët tanë humanistë, qe me idete e tyre gjeniale, ishin këshi.lltarë të familjeve perandorake në Hungari, Itali dhe Austri. (Gjon Gazhuli, Pal Ëngjëlli, Leonik Tomeo dhe Gjon Durrs.aku)

– Qytetet tona kishin Statute dhe qeveriseshin me Demokraci ndërkohë që Amerika p. sh. qe.verisej nga Indianët Cheroki apo fiset Azteke që pi.nin ende gjak njeriu dhe jetonin si kanibalë..

– Në Durrës, intelektualizmi ishte aq i lartë, sa kemi të dokumentuar në she.kullin e XII për herë të parë notën e protestës së një Metropoliti Ortodoks, i cili i shkruan Kon.standinopojës, kundra skllavërisë, 300 vjet përpara se në Europë të fi.llonte si debat.

– Në Durrës bëhej tregti deri edhe me Tunizinë, Ukrainën dhe me Francën, që në shek. V-VII. Ndër.kohë që p. sh. vendet skandinave jetonin ende duke adhuruar pe.mën apo malin.

– Kisha e Shqipërisë kishte nxjerrë Kardinal (dhe kardinal nuk ishte gjë e vo.gël atëherë).

Çfarë ndo.dhi më pas?!
Asgjë! Thjesht erdhi Turqia…

error: Alert: Content is protected !!