Çfarë po ndodh te Inf ektivi? Po licët me k allash shoqërojnë një grua

Çfarë po ndodh te Inf ektivi? Po licët me k allash shoqërojnë një grua

Çfarë po ndodh te Inf ektivi? Po licët me k allash shoqërojnë një grua

Pamje të p azakonta janë bërë v irale ditën e sotme nga Sp itali Inf ektiv. Në hyrje të sp italit shihen disa persona të cilët përveç v eshjes së mje kut mbajnë edhe një ka llash në dorë. Mësohet se ata janë ga rdianë bu rgu dhe kanë shoqëruar një vajzë për në sp italin Covi d1.

P acientja vu an dë nimin në bu rgun e Grave. Ende nuk dihet gjendja sh ëndetësore e saj.

Fillimisht “mj ekët” me a rmë kanë krijuar ko nfuzion tek të gjithë ata që i kanë parë.

Leave a Reply