Breshëri bën hatanë në Devoll, d ëmet janë të mëdha për fermerët

Breshëri bën hatanë në Devoll, d ëmet janë të mëdha për fermerët

Breshëri bën hatanë në Devoll, d ëmet janë të mëdha për fermerët

Breshëri dëmton sërish prodhimin e fermerëve, por këtë herë duke g oditur kulturat e tyre bujqësore në fshatrat e Devollit të sipërm. Në adresë të Korça R eport u ngrit shq etësimi i pëcjellë me foto për d ëme nga breshëri në fshatin Menkulas. Nga fotot duket se janë shk aktuar d ëmtime jo të pakta në kulturat të ndyshme bujqësore.

I pyetur për këtë situatë të krijuar nga breshëri dhe p asojat e tij, kryetari i bashkisë Devoll Eduardo Duro k onfirmoi për dëme në fshatrat Menkulas dhe Ponçarë. ‘Specialistët dhe perfaqesues nga bashkia kanë shkuar në vend të ve rifikojnë gje ndjen dhe vlerësojnë dë met. Është ende herët të jepen të dhëna të sakta’ that kryebashkiaku Duro.

Leave a Reply