Bima më shëruese në planet: Parandalon g oditjen në t ru, shëron pr oblemet me lukthin..!

Bima më shëruese në planet: Parandalon g oditjen në t ru, shëron pr oblemet me lukthin..!

Bima më shëruese në planet: Parandalon g oditjen në t ru, shëron pr oblemet me lukthin..!

Sherebela prej kohësh njihet në zo nën tonë si një bar m edicinal. Paraardhësit tanë e përdorën atë për të d ëbuar shpirtrat e këqij, por edhe për të kuruar së mundje të shumta.

Në vende të ndryshme quhet me emra të ndryshëm – kadulja, kaloper, më lçia e bardhë, sllavulja, dhe madje edhe pelini i bardhë

Kjo barishte me dicinale ka një ap likim të gjerë mjekësor dhe është pjesë e shumë il açeve. Karakteristikat e tij shëruese vijnë nga vajra esenciale të paqëndrueshme dhe për këtë arsye konsiderohen se janë shëruese nëse thithin avujt e saj.

Leave a Reply