Babai e la kur ishte e vogël, 30 vjet më vonë gjen një mesazh të fshehur nga ai (Video)

Babai e la kur ishte e vogël, 30 vjet më vonë gjen një mesazh të fshehur nga ai (Video)

Babai e la kur ishte e vogël, 30 vjet më vonë gjen një mesazh të fshehur nga ai (Video)

Apr il Becker Antoniou kishte kaluar shumë kohë duke e kërkuar babin e saj. E gjitha çfarë ajo dinte ishte se kur ajo ishte e vogël, babi dhe nëna e saj ishin zënë.

Nëna e saj u largua me të dhe ajo kurrë nuk e pa më babin e saj. April i f ajësoi që të dy, por eventualisht ua fali që të dyve, gjithashtu.

“E di se kishin një mosp ajtim, dhe nëna mendoi se është më mirë të ikim. I f ajësoj që të dy që morën një vendim kaq të k eq”, tha ajo për Wichita Eagle. “Pas 15 ose 20 vitesh, vendosa të mos ne rvozohem për këtë”, shtoi ajo.

Kështu ajo filloi ta kërkonte babin e saj Scott Robert Becker. Ajo do ta shkruante emrin e tij në motorë të kërkimit on line, por pa fat,Më pas një ditë, më 2009, ajo e shkroi një frazë që do t’ia ndryshonte jetën: “Scott Robert Becker po e kërkon Apr il”.

Leave a Reply