B iznesmeni Shqipëtar : Kam N evojë Për 1 M ijë Punëtorë Por Shqiptarët Nuk e du an punën

Rr efen B iznesmeni Shqipëtar/ Kam N evojë Për 1 Mi jë Punëtorë Por Shqiptarët Nuk …

Por Shqiptarët Nuk Du an Të Pu nojnë!U thash ha jdeni t’ju fus në punë, shkova në çdo shtëpi,…

Shqiptaret an kohen se nuk ka pune por kur i gj ejne pune at ehere tho jne gj ejne ar sye!- An kohet bi znismeni shqipetare i cili u of ron punë por shqiptarët nuk e du an punën

error: Alert: Content is protected !!