Albin Kurti ”dridhe” gjithë kundërshtarët me deklaratë për ushtrimet Amerikane në Kosovë…

Krye ministri Albin Kurti, ka njof.tuar per ushtrimet e Forces se Sigurise se Kosoves, te udhe hequra nga ushtria amerikane.

Albin Kurti ka shkru.ar ne Twitter se per here te pare Kosova po sher.ben si vend prites i nje ushtrimi te udhe hequr nga ushtria amerikane. Per here te pare, Kosova po sherben si vend pri.tes i nje ushtrimi te udhe hequr nga ushtria amerikane ne territorin e vet.

Trupat tona jane duke shfa.qur perkushtim dhe profesio.nalizem ne ushtrime te ndryshme si pjese e ushtri.mit Defender 21 ne Kosove, Kroaci dhe Shqiperi, shkroi Albin Kurti Kurti.

Ndry she, edhe ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka dekla.ruar sot se po vazhdojne me sukses opera cionet trajnuese krah per krah me for.cat amerikane, ne kuader te ster.vitjes Defender-Europe 21.

error: Alert: Content is protected !!