Ae Dini Pse Ulëret Qeni Në Momentin Kur Thërritet Ezani ?

Ae Dini Pse Ulëret Qeni Në Momentin Kur Thërritet Ezani ?

Ae Dini Pse Ulëret Qeni Në Momentin Kur Thërritet Ezani ?

Pse leh qeni në momentin kur thërritet ezani?Përgjigje:I Dërguari i All ahut (alejhi salatu ues selam) na ka urdhëruar që të kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga shej’tani i ma llkuar, në momentin kur dëgjojmë të lehurën e qenit, sepse ai sheh atë që ne nuk e shohim.

M uslimani, duhet të veprojë atë që i është lejuar, ndërsa e lehura e qenit kur dëgjon ezanin, mund të themi se nuk është e përhershme dhe e pandryshueshme dhe për faktin se shumë qenë të tjerë nuk ndodh që të lehin kur e dëgjojnë ezanin.

E m.gj.th, është saktësuar nga Profeti (alejhi selam) se shej’tani largohet me të shpejtë kur dëgjon ezanin, madje lëshon edhe zh urma.

Leave a Reply