A kthehet shpirti I atij qe ka nderruar jete, në shtëpitë tona?

A kthehet shpirti I atij qe ka nderruar jete, në shtëpitë tona?

A kthehet shpirti I atij qe ka nderruar jete, në shtëpitë tona?

Pyetja: Shpirti i të vd ekurit, a kthehet për të parë se çfarë jemi duke bërë, p.sh në shtëpitë tona?Shejh Albani: Kurrë. Këto janë supersticione që janë të pranishme në mendjet e disa njerëzve.Kur dikush vd es, lidhja e tij me botën shkëputet tërësisht.

Edhe sikur të lëshohej ndonjë b ombë atomike, dhe keni dëgjuar se sa të fuqishme janë ato, siç ishte ajo që amerikanët lëshuan në Japoni… edhe sikur me qindra bo mba atomike të lëshoheshin mbi këtë planet të vd ekurit nuk do të ndjenin asgjë, “Kur vd es njeriu, të gjitha veprat e tij ndërpriten, përveç tri gjërave…”Dhe Zoti ynë në Kuran thotë: “e ti nuk mund ta bësh të dëgjojë ai që është në varr.” ( Fatir 35:22)Të vd ekurit nuk dëgjojnë, prandaj mos u besoni këtyre historive.Al-Hudaa wan-Noor, 290.

Leave a Reply