A ksion i madh i policisë: Gjejnë 26 persona të tr afikuar nga Shqipëria në dy shtëpi në Prishtinë

A ksion i madh i policisë: Gjejnë 26 persona të tr afikuar nga Shqipëria në dy shtëpi në Prishtinë

A ksion i madh i policisë: Gjejnë 26 persona të tr afikuar nga Shqipëria në dy shtëpi në Prishtinë

P olicia e Kosovës gjatë një ak sioni të madh dje ka arritur të gjejë 26 persona të tra fikuar nga Shqipëria në Kosovë, ku 13 nga ta ishin fëmijë. Në mesin e këtyre personave është gjetur edhe 21 vjeçari me iniciale M.S., i cili ishte duke bashkëjetuar me një 13 vjeçare nga Greqia.

Policia e Kosovës ka ar restuar 21 vjeçarin ndërsa v iktimës i është ofruar strehim dhe trajtim sipas Proceduarve Standarde Vepruese të Drejtorisë për Hetimin e Tr afikimit me Qenie Njerëzore. Po ashtu, përmes ILEC-ut është njoftuar zyra greke në Prishtinë për shtetasen e tyre.

Leave a Reply