A.eroplani sp.ecial vjen nga Turqia për një pa.cient nga Tetova me Covi.d-19 (FOTO)

A.eroplani sp.ecial vjen nga Turqia për një pa.cient nga Tetova me Covi.d-19 (FOTO)

A.eroplani sp.ecial vjen nga Turqia për një pa.cient nga Tetova me Covi.d-19 (FOTO)

Dje me një ak.sion hu.manitar në Turqi u tra.nsferua një pa.cient 54 vjeç me Covi.d 19 nga Tetova, përkatësisht nga Çarshia e Epërme. Presidenca e Turqisë dhe Ministria e Sh.ëndetësisë të këtij shteti edhe një herë dë.shmuan se dora e hu.manitetit të tyre mund të mbërrijë kudo në botë në këtë si.tuatë të rëndë të pa.ndemisë.

Kjo është bërë e ditur nga kryetari i Shoqatës Humanitare “El Hilal”, Behixhudin Shehapi. Sipas tij, për këtë mision h.umanitar k.ontribuan mjaft bashkatdhetarë tanë, gjegjësisht familjarët e p.acientit në Turqi. Pjesën e ang.azhimit tonë e kryem me su.kses duke i falënderuar Aeroportin e Shkupit, drejtorin e TAV-it, Agjencinë e flu.turimeve civ.ile dhe definitivisht sp.italit të Tetovës.ure>

Leave a Reply