A do të jetë e detyrueshme va ksina kundër k oronavirusit per te gjithe Shqiptaret, pergjigjet Silva Bino

A do të jetë e detyrueshme va ksina kundër k oronavirusit per te gjithe Shqiptaret, pergjigjet Silva Bino

A do të jetë e detyrueshme va ksina kundër k oronavirusit per te gjithe Shqiptaret, pergjigjet Silva Bino

“V aksinimi kundër COVI D-19 nuk është i detyruar, sepse është një v aksinë mbështetur në inf ormacionin që njerëzit do të marrin dhe do të jetë në vendimin e tyre se çfarë do të duan të bëjnë.

Neve, në të gjitha iniciativat që po ndërmerr qeveria është fakt se po përpiqet që të sigurojë këto v aksina falas”, u shpreh znj. Bino. Silva Bino, thotë se janë duke shqyrtuar tre opsione të mundshme për të porositur v aksinën. “Shqipëria ka disa opsione; një opsion është COVAX e cila është një lloj partnershipi midis disa partnerëve ndërkombëtarë dhe vendeve të ndryshme. Duke bërë këtë marrëveshje, ti arrin që të paguash fillimisht një shumë më të pakët për një numër të caktuar dozash dhe për të mbuluar një përqindje të caktuar të popullatës.

Leave a Reply