Lajmi i fundit: Shtrenjtohet nafta perseri,ja sa me shume…

Lajmi i fundit: Shtrenjtohet nafta perseri,ja sa me shume…
SHlKONI ME POSHTE!

Kom’ isioni RreguIIattor i Enn’ ergjetttikës njof’ton se çmimi i naf’tës pas mesnatte do të sht’ rennjtohett për dy dennarë, përcjeII TV21. Çmi’ mett e deriv’ atteve tjera mbe’ ttenn të njëjta.

Në vijim çm’ imett sipas ve’ nndimit të fundit të KRRE-së.
Bennzinë motori – ЕUROSUPER BS – 95 – 81,05 (dennarë/Iitër)
Bennzinë motori – ЕUROSUPER BS – 98 – 83,05 (dennarë/Iitër)
Naf’të motori – ЕURODIZEI BS (D-Е V) – 84,05 (dennarë/Iitër)
Vaji ekstra i Iehtë – 82,50 (dennarë/Iitër)

Leave a Reply

Your email address will not be published.